👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
August Vermeylenfonds Bredene -  August Vermeylen -  avermeylenfondsbredene

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.
 

'Wie is August Vermeylen' - Biografie

12 mei 1872 : Geboorte August Vermeylen te Brussel

1885 - 1890 : Leerling aan het Koninklijk Atheneum te Brussel

1890 - 1894 : Student aan de Vrije Universiteit te Brussel

                          1ste contact met Emile Vandervelde

                          Lid van de studentengenootschap "Geen Taal Geen Vrijheid"

1893 : Stichter en leidinggever van het tijdfschrift "Van Nu en Straks"

1894 : Doctor in de Geschiedenis "cum laude" Vrije Universiteir Brussel en de Universiteit van Berlijn

1895 : Universiteit van Wenen

1896 - 1901 : Van "Nu en Straks" tweede reeks waarin studies en essays zoals 'Kritiek der Vlaamse Beweging", "Een Jeugd"; "Vlaamse en Europese Beweging"

1899 : Speciaal doctor Vrije Universiteit Brussel met proefschrift "Leven en Werken van Jonker van der Noot"

1901 - 1923 : Professor in de kunstgeschiedenis en de geschiedenis van de Nederlandse Letterkunde aan de Université Libre de Bruxelles

1903 - 1907 : Stichter en medewerker aan het maandblad "Vlaanderen"

1904 - 1905 : "Verzamelde Opstellen 1 en 2"

1906 : "De Wandelende Jood" Les LettresNeerlandaise en Belgique

1907 : Strijd met L. Franck, Van Cauwelaert en . Huysmans voor de rechten der Vlamingen, vooral voor de vervlaamsing van de Universiteit Gent

1911  - 1939 : Voorzitter van "De Vereniging van Letterkundigen"

1912 : "De Vlaamse Letterkunde in Vlaanderen door de eeuwen heen"

1918 : "Quelques aspects de la question des Langues en Belgique

1919 : Lid van de Koninklijke Academie voor Taal en Letterkunde

1920 : "De Vervlaamsing der Gentse Hogeschool", La Flamandisation de l' Universite de Gand"

1921 - 1945 : Senator voor de toenmalige Socialistische Partij