👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Contact -  Bestuur -  avermeylenfondsbredene

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bestuur

Voorzitter:  Geert Lefebvre

Ondervoorzitter:  Etienne Vercarre

Secretaris:  Geert Lefebvre

Penningmeester:  Veronique Descheemaecker

Publicrelations:   Veronique Descheemaecker

Verslaggeefster:  Claudine Hollevoet

Bestuursleden:      Mario Rouzee.

                              

Ere-Voorzitter:  Jacky Maes (overleden)

Ere-Penningmeester:  Gerrit Bauwens (overleden)

                              

Secretariaat:  Vermeylenfonds-Bredene

                     Nukkerstraat 76 - 8450 Bredene

                     Telefoon: 059 330824

                     GSM : 0472-706813 & 0498-344881

                     e-mail adressen:  geertlefebvre@telenet.be

                                           vermeylenfondsbredene@telenet.be

Bankrelatie:   BNP Parisbas Fortis  N°  BE67-0010-5679-4687